Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Centraal Eindexamenrooster

Centraal Examen 2022

Let op: deze informatie kan tijdens het schooljaar veranderen.

Rooster tweede en derde tijdvak

Het tweede tijdvak begint op 20 juni 2022.

In maart 2022 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de Centrale Examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

Het tweede tijdvak is uitsluitend bedoeld voor kandidaten die: in het eerste tijdvak examen hebben gedaan en zijn toegelaten tot de herkansing;
om een geldige reden niet konden deelnemen aan het eindexamen in het eerste tijdvak.
Dit is het zogenaamde uitgesteld examen.
Het tweede tijdvak is voor alle opleidingen van 20 t/m 23 juni 2022.

Het derde tijdvak is in augustus 2022.

Dit tijdvak is alleen bedoeld voor examinering door de staatsexamen-commissies vwo, havo en mavo. De voorzitters van de staatsexamencommissies kunnen van het rooster voor het derde tijdvak afwijken.

Aan het derde tijdvak kunnen drie groepen kandidaten deelnemen. Dit zijn kandidaten die: meer dan twee zittingen van het centraal examen om een geldige reden hebben gemist;
op de dag van de herkansing het eerste tijdvak van het centraal examen hebben afgerond en nog geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op herkansing;
op de dag van de herkansing om een geldige reden verhinderd waren om van hun recht op herkansing of mogelijkheid tot uitgesteld examen gebruik te maken.

Voorlopige uitslag bij herkansing

De examenkandidaat mag voor een vak waarin hij of zij examen heeft afgelegd opnieuw deelnemen aan het examen in het tweede tijdvak of -indien van toepassing- in het derde tijdvak. De kandidaat moet deze herkansing wel schriftelijk bij de opleidingsdirecteur aanvragen. Door de aanvraag wordt de examenuitslag voorlopig. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief. Het hoogst behaalde cijfer geldt dan als definitief cijfer.

SOMToday