Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Centraal Eindexamenrooster

Centraal Examen 2023

Bijgaand een overzicht van de dagen en en tijdstippen waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo en mavo 2023 van worden gehouden.
De bekendmaking van de normen van het 1e tijdvak voor deze opleidingen is op woensdag 14 juni 2023.

MAVO

donderdag 11 mei 2023
13:30-15:30  Engels

vrijdag 12 mei 2023
09:00-11:00  Duits
13:30-15:30  natuur- en scheikunde I

maandag 15 mei 2023
09:00-11:00  dans
09:00-11:00  drama
13:30-15:30  wiskunde

dinsdag 16 mei 2023
09:00-11:00  geschiedenis en staatsinrichting
13:30-15:30  Frans

woensdag 17 mei 2023
09:00-11:00  muziek
13:30-15:30  economie

maandag 22 mei 2023
13:30-15:30  aardrijkskunde

dinsdag 23 mei 2023
09:00-11:00  maatschappijkunde
13:30-15:30  Nederlands

woensdag 24 mei 2023
13:30-15:30  biologie

donderdag 25 mei 2023
13:30-15:30  natuur- en scheikunde II

vrijdag 26 mei 2023
09:00-11:00  beeldende vorming
13:30-15:30  Spaans
13:30-15:30  Turks
13:30-15:30  Arabisch

dinsdag 30 mei 2023
09:00-11:00  Fries

 

HAVO

donderdag 11 mei 2023
09:00-12:00  filosofie
13:30-16:30  scheikunde

vrijdag 12 mei 2023
09:00-11:30  muziek
13:30-16:30  Nederlands

maandag 15 mei 2023
09:00-12:00  geschiedenis
13:30-16:30  biologie

dinsdag 16 mei 2023
09:00-11:30  handvaardigheid
09:00-11:30  textiele vormgeving
09:00-11:30  tekenen
13:30-16:00  Engels

woensdag 17 mei 2023
09:00-11:30  Duits
13:30-16:30  bedrijfseconomie

maandag 22 mei 2023
09:00-12:00  maatschappij­wetenschappen
13:30-16:00  Frans

dinsdag 23 mei 2023
09:00-12:00  kunst (algemeen)
13:30-16:30  wiskunde A
13:30-16:30  wiskunde B

woensdag 24 mei 2023
13:30-16:30  economie

donderdag 25 mei 2023
13:30-16:30  natuurkunde

vrijdag 26 mei 2023
13:30-16:30  aardrijkskunde

dinsdag 30 mei 2023
09:00-11:30  Fries
09:00-11:30  Russisch
13:30-16:00  Spaans
13:30-16:00  Turks
13:30-16:00  Arabisch

VWO

donderdag 11 mei 2023
09:00-11:30  Duits
13:30-16:30  wiskunde A
13:30-16:30  wiskunde B
13:30-16:30  wiskunde C

vrijdag 12 mei 2023
09:00-12:00  kunst (algemeen)
13:30-16:30  aardrijkskunde

maandag 15 mei 2023
09:00-12:00  geschiedenis
13:30-16:30  natuurkunde

dinsdag 16 mei 2023
09:00-12:00  Griekse taal en cultuur
13:30-16:30  economie

woensdag 17 mei 2023
09:00-11:30  muziek
13:30-16:30  Nederlands

maandag 22 mei 2023
09:00-12:00 filosofie
13:30-16:00 Engels

dinsdag 23 mei 2023
09:00-11:30  handvaardigheid
09:00-11:30  textiele vormgeving
09:00-11:30  tekenen
13:30-16:30  scheikunde

woensdag 24 mei 2023
09:00-12:00  Latijnse taal en cultuur
13:30-16:30  bedrijfseconomie

donderdag 25 mei 2023
09:00-12:00  maatschappij­wetenschappen
13:30-16:30  biologie

vrijdag 26 mei 2023
13:30-16:00  Frans

dinsdag 30 mei 2023
09:00-11:30  Fries
09:00-11:30  Russisch
13:30-16:00  Spaans
13:30-16:00  Turks
13:30-16:00  Arabisch

Rooster tweede en derde tijdvak

Het tweede tijdvak is van maandag 19 juni tot en met donderdag 22 juni 2023

In maart 2023 wordt bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de Centrale Examens in het tweede tijdvak worden afgenomen.

Het tweede tijdvak is uitsluitend bedoeld voor:

  • kandidaten die in het eerste tijdvak examen hebben gedaan en zijn toegelaten tot de herkansing
  • om een geldige reden niet konden deelnemen aan het eindexamen in het eerste tijdvak.

De bekendmaking van de normen van het 2e tijdvak is op vrijdag 30 juni 2023.

Het derde tijdvak is in augustus 2023

Dit tijdvak is alleen bedoeld voor examinering door de staatsexamen-commissies vwo, havo en mavo. De voorzitters van de staatsexamencommissies kunnen van het rooster voor het derde tijdvak afwijken.

Aan het derde tijdvak kunnen drie groepen kandidaten deelnemen. Dit zijn kandidaten die:

  • meer dan twee zittingen van het centraal examen om een geldige reden hebben gemist
  • op de dag van de herkansing het eerste tijdvak van het centraal examen hebben afgerond en nog geen gebruik hebben gemaakt van hun recht op herkansing;
  • op de dag van de herkansing om een geldige reden verhinderd waren om van hun recht op herkansing of mogelijkheid tot uitgesteld examen gebruik te maken.

Voorlopige uitslag bij herkansing

De examenkandidaat mag voor een vak waarin hij of zij examen heeft afgelegd opnieuw deelnemen aan het examen in het tweede tijdvak of -indien van toepassing- in het derde tijdvak. De kandidaat moet deze herkansing wel schriftelijk bij de opleidingsdirecteur aanvragen. Door de aanvraag wordt de examenuitslag voorlopig. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief. Het hoogst behaalde cijfer geldt dan als definitief cijfer.