Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Onze school

Dit zijn wij

Het Stedelijk College Eindhoven is een openbare school voor voortgezet onderwijs met twee locaties. De locatie aan de Henegouwenlaan is de grootste locatie met ongeveer 1350 leerlingen en 150 medewerkers.

Bij ons op school leer je nieuwe dingen en vinden leerlingen een plek waar ze zich snel thuis voelen. Bij ons op school mag jij jezelf zijn en je verder ontwikkelen. Het belangrijkste is dat jij je prettig voelt op onze school. We zijn er namelijk van overtuigd dat je lekker in je vel moet zitten om uiteindelijk het maximale uit jezelf te kunnen halen. En dát is waar we naar streven. Leerlingen die zich goed voelen, halen uiteindelijk betere punten.

Kiezen met je hart

Er is bij ons op school veel te kiezen. Zo maken leerlingen de keuze op alle niveaus of ze deze tweetalig of regulier gaan volgen. Daarnaast stimuleren we je om examen te doen in zeven vakken. Examen doen in bijzondere vakken als tekenen, drama, muziek en sport is hier ook een prima keuze.
Daarnaast zijn er nog vele extra’s zoals plusuren, een debatclub en uitwisselingsreizen. Je kan op onze school zelfs filosofie, mindfulness, Russisch of Chinees studeren.

Het gaat om jou

Wij zijn een school die voorop durft te lopen in nieuwe ontwikkelingen die de leerlingen ten goede komt. Vanuit onze visie op leren gaan we de komende jaren geleidelijk aan het eigenaarschap van leerlingen in hun leerproces stimuleren. Nu al denken leerlingen actief mee in de medezeggenschapsraad en het leerlingenparlement.

Het zal voor leerlingen steeds meer mogelijk zijn hun eigen route in het leren te bepalen, zowel binnen als buiten de les. We zijn wat dat betreft een no-nonsense school. Hier mag je zijn wie je bent. Niets is een punt, je mag je kleden zoals je wilt en er is veel ruimte voor extra’s. Het gaat op onze school om betrokkenheid en dat gevoel geven we door aan onze leerlingen. De relatie tussen onze docenten en leerlingen gaat altijd uit van vertrouwen. Iedereen hoort erbij en daar zijn we trots op!

 

 

Wereldburgerschap

Ons onderwijs wordt gegeven in een contextrijke leeromgeving die international minded is. Naast bijvoorbeeld meertaligheid en een wereldcurriculum zijn competenties verweven in ons onderwijs, zoals de competentie wereldburgerschap. Model United Nations is inmiddels een begrip geworden, onze leerlingen organiseren dit zelfstandig, het afgelopen jaar online.
Sinds 2020 is het mogelijk een nieuw tweetalig internationaal programma (TIP) te volgen, ontstaan in de context van de Brainportregio.
We bieden leerlingen ook de mogelijkheid om mee te doen met het DELF Junior examen. Dit examen is bestemd voor alle middelbare scholieren wereldwijd die Frans als moderne vreemde taal op school leren en kan worden afgelegd op verschillende niveaus (van niveau A1 tot en met B2, de erkende Europese taalniveaus).

Ondersteuning

We bieden ondersteuning op maat bij het leren voor alle leerlingen Er zijn diverse mogelijkheden waaruit je zelf kunnen kiezen. Het afgelopen schooljaar hebben bijvoorbeeld meer- en hoogbegaafde leerlingen een programma gevolgd waarin ze worden begeleid en leren over functioneren op onder andere sociaal-emotioneel gebied. Verder bieden we ook extra ondersteuning vanuit doorverwijzing door de mentor.

Trion opleidingsschool

Ook zijn wij aangesloten bij Trion opleidingsschool. Speciale focus binnen Trion ligt op maatwerk, videofeedback, internationalisering, jongerencoaching en digitale didactiek.

Daarnaast maken we onderdeel uit van het netwerk ORION Next. https://www.orionnxt.nl/