Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Veel gestelde vragen

Hier staan veel gestelde vragen. Zit een vraag er niet bij, mail ons even op info@stedelijkcollege.nl

Ga in gesprek met de basisschool en vraag wat zij denken dat het beste bij uw kind past. Bespreek ook met de leerkracht groep 8 wat u zelf het beste bij uw kind vindt passen. Bij een vwo/havo opleiding gaan we ervan uit, dat een leerling in ieder geval havo kan halen en met extra inspanning en potentie ook wellicht een vwo niveau aan kan. Moet een leerling hard werken om op havo te komen, maar is mavo zeker goed binnen bereik dan is havo/mavo een goede optie.

We geven les op het hogere niveau, met de daarbij behorende lesstof en in het daarbij behorende tempo. We toetsen ook op het hogere niveau en normeren op het lagere niveau, zodat ook de leerlingen die daar het beste zullen passen in het opvolgende leerjaar een mooi resultaat kunnen behalen.

Nee, dat is helaas niet mogelijk.

Ben je een internationale leerling? Onze school maakt deel uit van  SILFO. SILFO is een onderwijsorganisatie in Eindhoven die leerlingen verschillende internationale programma’s aanbiedt op drie verschillende scholen. Klik hier voor meer informatie over de programma’s.

Ja, we zien wel altijd graag dat het eerste schooljaar dan volledig wordt afgerond, tenzij de overgang van een leerling daarmee in gevaar komt.

We hebben een zorgkantoor met daarbij behorende zorgcoördinatoren. Zij bekijken iedere leerling met een diagnose individueel en gaan in overleg vaststellen wat het beste past, qua compensatie en/of dispensatie. Enkele voorbeelden: we werken tijdens toetsweken met aparte lokalen voor leerlingen met recht op tijdverlenging. Mogelijk kunnen leerlingen gebruik maken van een laptop wanneer het schrijven lastig is. ‘Claroread’ is een systeem waarmee geschreven taal, via de laptop, omgezet wordt naar gesproken taal zodat leerlingen kunnen lezen en luisteren.