Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ouderbijdrage

Algemene informatie 

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten. Een school van SILFO behoudt zich het recht voor om een activiteit te annuleren, als er een dusdanig deel van de ouders is die de bijdrage niet betalen. De opleidingsdirectie kan een maximum bepalen met betrekking tot het aantal leerlingen dat deelneemt aan een activiteit.

De ouderbijdrage is in alle hieronder genoemde gevallen vrijwillig.

U kunt kiezen uit de volgende pakketten:

A Algemeen

 • de bijdrage aan de ouderraad: hiermee organiseert de ouderraad diverse activiteiten.
 • een ongevallenverzekering;
 • additionele zorg voor leerlingen
 • extra kopieerkosten.

B Facilitaire zaken

 • het mediatheekgebruik
 • het kluisje;
 • de toegang tot het internetportaal voor u en uw kind.

C Activiteiten en excursies
Dit pakket omvat alle buitenlesactiviteiten en evenementen.

D Onderwijs gerelateerd pakket
Voor bepaalde onderwijsactiviteiten wordt een extra bijdrage gevraagd. Voorbeelden hiervan zijn het tweetalig onderwijs en de eindexamenvakken tekenen en lichamelijke opvoeding2. Dit zijn specifieke vormen van het onderwijs, die naast de algemene schoolprogramma’s worden aangeboden.

Meer informatie over de exacte kosten en de ouderbijdrage van het huidige schooljaar kunt u terugvinden in onze schoolgids, deze kunt u vinden onder Onze School-Documenten-Schoolgids.

Tweetalig onderwijs (tto)

Mocht u kiezen voor een tweetalige opleiding dan bedragen de basiskosten €200,- voor  leerjaar 1,2 en 3. De basiskosten voor een tweetalige opleiding in leerjaar 4,5 of 6 bedragen €150,-

De kosten die hieronder vallen zijn onder andere voor:

 • Extra lessen English en Multi Cultural Studies
 • Cambridge checkpoint examens
 • IB examens
 • Specifiek activiteitenprogramma buiten de reizen die regelmatig georganiseerd worden.

Daarnaast worden er ook nog tto-reizen georganiseerd, deze worden apart gefactureerd.

 

Financiële ondersteuning

Als u het pakket dat met de ouderbijdrage betaald wordt, wel wilt afnemen, maar de kosten niet kunt betalen,
dan kunt u voor financiële ondersteuning contact opnemen met:

Stichting Leergeld Eindhoven
Zernikestraat 11
5612 HZ Eindhoven

Deze stichting is bereikbaar op maandagochtend en donderdagochtend van 09.00 tot 12.30 uur via 040 – 213 11 41 en via info@leergeldeindhoven.nl.

In voorkomende gevallen kunt u ook contact opnemen met de opleidingsdirectie. Er is een mogelijkheid om alternatieve betalingsregelingen te bespreken.