Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ouders

Als ouder is het belangrijk om nauw betrokken te zijn bij het onderwijsleerproces van je kind. In de brugklas beginnen we met een kennismakingsavond voor ouders. Zij kunnen dan kennismaken met elkaar, maar ook met jouw leercoach, die voor hen het eerste aanspreekpunt is als het om jou gaat.

Daarnaast zijn er drie momenten in het schooljaar waarop er een driehoeksgesprek gepland staat: dit is een gesprek tussen hen, je leercoach en jou. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor docent-oudergesprekken, hier kunnen je ouders specifieke vragen stellen per vakgebied. Zijn er tussendoor vragen? Dan is er altijd ruimte voor een extra afspraak!

Onze school werkt met SOMtoday als leerlingvolgsysteem en hiermee kunnen jij en je ouders inzicht krijgen in je rooster, je huiswerk en je cijfers. Ook kunnen zij in dit systeem zelf een melding maken voor een bezoek aan de tandarts of doorgeven dat je ziek bent.

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen ook actief zijn samen met ons! Veel ouder(s)/verzorger(s) vinden het leuk om met ons te kunnen samenwerken. Daarvoor hebben wij twee mogelijkheden waar zij aan kunnen deelnemen:

  • Resonansgroep (RG)
  • Ouderraad (OR)

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is vrijwillig. We betalen daarvan de ongevallenverzekering,  gebruik van de faciliteiten in de mediatheek, een schoolpasje en een kluisje. Voor sommige activiteiten, die buiten de vrijwillige ouderbijdrage vallen, vragen wij wél een bijdrage, zoals bijvoorbeeld wanneer je een tweetalige opleiding volgt en je naar het buitenland gaat of als je examen doet in bepaalde vakken (tekenen of lichamelijke opvoeding-LO2).

Kom meer te weten via onderstaande pagina’s