Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ouderraad

De ouderraad stimuleert de samenwerking tussen de ouders, docenten en leerlingen
en behartigt de belangen van de ouders.
De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen.

Om het onderwijs te versterken, stelt de ouderraad elk jaar geld beschikbaar voor
speciale projecten of evenementen voor de leerlingen.
De ouderraad is bereikbaar via

ouderraad-henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl.

De ouderraad is een officiële gesprekspartner van de school.
De raad heeft maandelijks overleg met de school.
De school wordt dan vertegenwoordigd door de opleidingsdirectie en een docent.
De raad wordt onder meer betrokken bij beleidsvoorbereidende onderwerpen.

De leden van de ouderraad maken ook deel uit van de resonansgroepen
van de school en bieden ondersteuning bij schoolactiviteiten.
Een lid van de ouderraad neemt ook zitting in de Medezeggenschapsraad.

SOMToday