Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ouderraad (OR)

De OR stimuleert de samenwerking tussen de ouders, docenten en leerlingen en behartigt de belangen van de ouders. Zij hebben maandelijks overleg met de directie van onze school en ze zijn aanwezig bij de RG-vergaderingen. Daarnaast organiseren zij regelmatig informatieavonden voor ouders en collega’s over maatschappelijke thema’s zoals social media, de gevaren van loverboys of pestgedrag.

Één lid van de OR neemt ook zitting in de Medezeggenschapsraad.

De ouderraad is bereikbaar via ouderraad-henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl.