Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ouderraad

De ouderraad stimuleert de samenwerking tussen de ouders, docenten en leerlingen en behartigt de belangen van de ouders.
De leden van de ouderraad worden door de ouders gekozen.

Om het onderwijs te versterken, stelt de ouderraad elk jaar geld beschikbaar voor speciale projecten of evenementen voor de leerlingen.
De ouderraad is bereikbaar via ouderraad-henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl

De ouderraad is een officiële gesprekspartner van de school en heeft maandelijks overleg met de school.
De school wordt dan vertegenwoordigd door de opleidingsdirectie en een docent.
De raad wordt onder meer betrokken bij beleidsvoorbereidende onderwerpen.

De leden van de ouderraad maken ook deel uit van de resonansgroepen van de school en bieden ondersteuning bij schoolactiviteiten.
Één lid van de ouderraad neemt ook zitting in de Medezeggenschapsraad.

Ook organiseert de ouderraad informatieavonden over maatschappelijke thema’s.
Hiervoor worden ouders uitgenodigd.