Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Meer-en hoogbegaafdheid

Op Stedelijk College Eindhoven hebben we veel aandacht voor de leerling. We vinden het belangrijk dat een leerling goed in z’n vel zit en met plezier naar school gaat. Voor cognitief getalenteerde leerlingen valt er veel te kiezen. Naast de gewone vakken kunnen leerlingen na schooltijd extra activiteiten doen zoals Chinees, filosofie, schaken en deelnemen en het debatteam.

Daarnaast is er een peergroup MHB (meer- en hoogbegaafdheid). In die groep kunnen leerlingen van alles bespreken wat hen bezighoudt: van zaken waar ze heel enthousiast over zijn tot dingen waar ze misschien wat extra hulp bij kunnen gebruiken. Zo komen onderwerpen als executieve vaardigheden (bijv. plannen en taakinitiatie) vaak aan bod in leerjaar 1. Doel van deze groep is om leerlingen een veilige omgeving te bieden, waarin ze kunnen delen wat zij willen delen en waarin ze met en van elkaar kunnen leren.

Neem je deel aan het MHB-programma, dan ontmoet je gelijkgestemden (peers) in een peergroup. Er zijn twee groepen:

  • leerjaar 1 en 2 → In de groep voor leerjaar 1 en 2 besteed je aandacht aan leerstrategieën en het versterken van je executieve functies. Misschien dat leren op de basisschool redelijk vanzelf ging, maar je zult merken dat er op de middelbare school nieuwe vaardigheden van je verwacht worden. Denk bijvoorbeeld aan het inplannen en organiseren van je huiswerk, communiceren met je docenten en het contact onderhouden met je klasgenoten.
  • leerjaren 3 t/m 6 → Neem je deel aan de peergroup voor de leerlingen uit de leerjaren 3 t/m 6, dan kom je bij elkaar om te praten en te discussiëren over diverse onderwerpen. Het zijn onder andere onderwerpen die jullie zelf inbrengen en die tijdens lessen en projecten niet (altijd) aan bod komen. Je kunt hier denken aan vragen over levenshouding en identiteitsontwikkeling.

POINT 040

Het Stedelijk College Eindhoven neemt deel aan POINT 040. POINT staat voor Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent en 040 staat voor de regio Eindhoven.POINT is een werkplaats gericht op onderwijsonderzoek.

Leerkrachten uit het basis- en voortgezet onderwijs, docenten in opleiding, wetenschappers en studenten onderzoeken samen hoe het passend onderwijs aan leerlingen met kenmerken van meer- en hoogbegaafdheid verbeterd kan worden.

Voor meer informatie over POINT zie: https://www.point013.nl/

Vragen?

Als er vragen zijn dan kun je deze altijd stellen via de e-mail henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl of bellen naar 040-264 57 77.