Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ontmoet onze teamleider EOA

Meneer M. (Mark) Klaaijsen
Teamleider Eerste Opvang Anderstaligen

Ons anderstaligenprogramma is een plus voor iedereen.
Het biedt veel kansen. Enerzijds leren de leerlingen op school van elkaars culturele achtergronden en anderzijds maken we gebruik van de praktijklokalen en zetten de praktijkdocenten van het vmbo in. Hierdoor is de overstap van EOA naar onze vmbo ook erg klein.

Dankbaar

Al op de eerste dag dat ik gymles gaf op de EOA vielen mij de verschillen in leerlingen op. De diversiteit in achtergronden en cultuur maakt werken met leerlingen die nauwelijks de Nederlandse taal beheersen uitdagend. Het geeft mij veel voldoening. Hun dankbaarheid en de sfeer in de klas zijn tof. We kunnen als school echt iets voor ze betekenen. Leerlingen zijn gemiddeld twee jaar op onze school. Deze tijd hebben ze vaak nodig om te ‘landen’ op school en in Nederland.

Trots

Onze hoofdopdracht is om leerlingen de Nederlandse taal te leren. We vergroten daarmee de kans op hun toekomst. Als ze de Nederlandse taal machtig zijn, geven we leerlingen een uitstroomadvies. Dan is het aan de leerlingen om samen met hun ouders en met onze hulp een volgende school te zoeken. Het jaar daarna komen ze vaak nog even hun rapport laten zien en vertellen ze hoe het met hen gaat. Dan ben ik altijd supertrots op hen!