Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Leerlingenraad

Yes!

De leerlingenraad wordt aan het begin van elk schooljaar opnieuw samengesteld. De raad bestaat meestal uit ongeveer twintig leerlingen, die de verschillende leerjaren vertegenwoordigen.
De leerlingenraad vergadert minimaal één keer per week en heeft regelmatig overleg met de schoolleiding.

• richt zich op het algemeen belang van de school én op de belangen van de leerlingen;
• stimuleert de samenwerking tussen de verschillende groeperingen binnen de school;
• heeft invloed op het schoolbeleid door haar adviezen aan de schoolleiding;
• beantwoordt vragen van leerlingen over school;
• organiseert leuke activiteiten, zoals schoolfeesten en een goede doelen dag.