Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Veel gestelde vragen (voor je ouders)

Hier staan veel gestelde vragen. Zit een vraag er niet bij, mail ons even op info@stedelijkcollege.nl

Ja, de gemengde leerweg en de mavo zijn even zwaar.

Er is geen verschil, iedereen volgt bij ons één mavo.

Nee, dat kan helaas niet. Omdat in het vmbo het examenprogramma al in het derde leerjaar begint, kan een leerling niet meer van leerweg veranderen. De leerling heeft dan te veel beroepsgerichte vakken en leerstof gemist. Gelukkig besteden we in de onderbouw, veel aandacht aan de adviezen aan leerlingen en ouders, zodat de juiste leerweg kan worden gekozen.

Hoewel dit niet geheel onmogelijk is zal het door programmaverschillen toch erg moeilijk zijn. We adviseren om een leerweg te kiezen die de leerling wat betreft niveau en werkhouding goed aankan.

We denken van niet. En wat we belangrijk vinden in de keuze is om leerlingen te motiveren zodat ze met een diploma onze school verlaten. In het mbo kan een leerling zich verder ontwikkelen en op diverse niveaus instromen en doorstromen.

Ben je een internationale leerling?
Onze school maakt deel uit van  SILFO. SILFO is een onderwijsorganisatie in Eindhoven die leerlingen verschillende internationale programma’s aanbiedt op drie verschillende scholen. Klik hier voor meer informatie over de programma’s.

Elke school heeft hier een eigen regeling voor.

Scholen bepalen zelf of er een overgang is van 3 naar 4. Het Stedelijk College Eindhoven kiest voor een overgangsnorm van leerjaar 3 naar 4, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen het vmbo-diploma daadwerkelijk zullen behalen.

In de onderbouw (leerjaar 1 en 2) wel, binnen de horizongebieden en de skillslabs. Hierin werken leerlingen aan hun toekomstbeeld.

Ja. Een leerling, die het BBL Leerwerktraject goed doorloopt, neemt ook deel aan de beroepsgerichte examenprogramma’s en het examenprogramma Nederlands en kan een vmbo-diploma behalen met een vermelding als ‘Leerwerktraject’.