Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ziek, te laat, verlof

Ziek

Als je ziek bent, dienen je ouders/verzorgers dit ’s ochtends voor 08.30 uur telefonisch aan de school via (040) 264 53 64 of via de stedelijkcollege app door te geven. Dit geldt ook voor ander onvoorzien schoolverzuim.

Als je tijdens de les ziek wordt, of om andere redenen de les niet verder kan volgen, dan moet je je eerst melden bij 0.38 medewerker en vragen of je naar huis mag gaan. De medewerker van 0.38 zal dan altijd contact met ouders/verzorgers opnemen.

Zodra je weer naar school komt, dan kun je een door je ouders/verzorgers ondertekend briefje bij de coördinator leerlingzaken inleveren met daarop de duur en reden van het verzuim, jouw naam en klas. Briefje inleveren bij 038.

 

 

 

Te laat

Wanneer je te laat komt meldt je je bij een medewerker van 0.38. Daar wordt de melding geregistreerd en krijg je een toegangspasje mee om de les binnen te kunnen. De volgende dag meld je je om 8.00 bij 0.38.

Kom je die ochtend meer dan vijftien minuten te laat, dan dan moet je je diezelfde dag melden bij de coördinator leerling zaken.

Verzuim en verlof

Voor schoolverzuim dat te voorzien is, dienen je ouders/verzorgers tijdig verlof aan te vragen bij de teamleider of coördinator leerlingzaken.

Voor vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden langer dan één dag, dienen je ouders/verzorgers speciale aanvraagformulieren te gebruiken, die kunnen ze vinden op het ouderportaal. Over dit type verlof neemt de teamleider een besluit of het wordt toegekend.