Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen leerjaar 3 KBL

Overgangsnormen
LEERJAAR 3 KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

De leerling kan met deze leerweg doorstromen naar niveau 3 en 4 van het MBO.

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 keer een examendossier mee naar huis. Op dit dossier worden de volgende zaken getoond:

  • Leerresultaten door middel van cijfers: op het dossier staan alle behaalde cijfers uit leerjaar 3. Op basis van deze cijfers wordt het voorlopig schoolexamencijfer (SE cijfer) berekend
  • Vaardigheden en de inzet en betrokkenheid bij het vak Bewegen en Sport door middel van een beoordeling: goed (g), voldoende (v) of onvoldoende (o). Deze beoordeling zal zichtbaar zijn op een bijlage bij het examendossier.
Hoe komen de cijfers tot stand

Voor alle vakken worden cijfers met een weging gegeven volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het rekenkundig (gewogen) gemiddelde van deze cijfers vormt het voorlopige SE cijfer voor het betreffende vak.

Betekenis van de cijfers

Een PTA cijfer van 5,5 of hoger is voldoende
Een PTA cijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de lob coach en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

 

SOMToday