Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen leerjaar 3 Duale leerweg

Overgangsnormen
LEERJAAR 3 DUALE LEERWEG

De leerling kan met deze leerweg doorstromen naar niveau 1 of 2 van het MBO.

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 keer een examendossier mee naar huis. In dit dossier worden de volgende zaken getoond:

  • Leerresultaten door middel van cijfers.
  • Op het dossier staan alle behaalde cijfers uit leerjaar 3. Op basis van deze cijfers wordt het voorlopig schoolexamencijfer (SE cijfer) berekend.
Hoe komen de cijfers tot stand?

Voor alle vakken worden cijfers met een weging gegeven volgens het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Het rekenkundig (gewogen) gemiddelde van deze cijfers vormt het voorlopige SE cijfer voor het betreffende vak.

Betekenis van de cijfers:

Een PTA cijfer van 5,5 of hoger is voldoende

Een PTA cijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de lob coach  en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

SOMToday