Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen MAVO leerjaar 1

Overgangsnormen
MAVO leerjaar 1

De leerling kan met deze leerweg doorstromen naar de HAVO of niveau 4 van het MBO, afhankelijk van het gevolgde pakket.

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 rapporten mee naar huis. Op deze rapporten worden de volgende zaken beoor­deeld:

  • Leerresultaten door middel van cijfers: op het rapport worden cijfers gegeven per periode. Op basis van deze periodecijfers wordt een voort­schrijdend jaarcij­fer be­rekend.
  • Vaardigheden en de inzet en betrokkenheid bij de vakken Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur en Horizon door middel van een beoordeling: goed (g), voldoende (v), matig (m) of onvoldoende (o). Deze beoordeling zal zichtbaar zijn op een bijlage bij het rapport.
HOE KOMEN DE CIJFERS TOT STAND ?

PG: Is het periode gemiddelde afgerond op 1 decimaal.
VG: Is het voortschrijdend gemiddelde afgerond op hele cijfers.

Het jaarcijfer wordt dus bepaald door álle behaalde cijfers met de bijbehorende weging.

BETEKENIS VAN DE CIJFERS

Een periodecijfer van 5,5 of hoger is voldoende
Een periodecijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de mentor en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

 

SOMToday