Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Overgangsnormen BBL & KBL leerjaar 1 & 2

Overgangsnormen
BBL & KBL leerweg leerjaar 1

De leerling kan met de basisberoepsgerichte (BBL) leerweg doorstromen naar niveau 2 van het MBO.
De leerling kan met de kaderberoepsgerichte (KBL) leerweg doorstromen naar niveau 3 en 4 van het MBO.

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 rapporten mee naar huis. Op deze rapporten worden de volgende zaken beoor­deeld:

 • Leerresultaten door middel van cijfers: op het rapport worden cijfers gegeven per periode. Op basis van deze periodecijfers wordt een voort­schrijdend jaarcij­fer be­rekend.
 • Vaardigheden en de inzet en betrokkenheid bij de vakken Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur en Horizon door middel van een beoordeling: goed (g), voldoende (v), matig (m) of onvoldoende (o). Deze beoordeling zal zichtbaar zijn op een bijlage bij het rapport.
Hoe komen de cijfers tot stand?

PG: Is het periode gemiddelde afgerond op 1 decimaal.
VG: Is het voortschrijdend gemiddelde afgerond op hele cijfers.

Het jaarcijfer wordt dus bepaald door álle behaalde cijfers met de bijbehorende weging.

Betekenis van de cijfers:

Een periodecijfer van 5,5 of hoger is voldoende
Een periodecijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de mentor en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

Toelating tot leerjaar 2 BBL & KBL
Vakken:
 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Aardrijkskunde

Binnen het vakkenpakket mag maximaal 2 maal een vijf of 1 maal een vier staan.
Het totale aantal punten moet altijd 30 punten of meer zijn.

De leerling die niet aan de bovenstaande normen voldoet, is bespreekgeval (zie punt 3 van de overgangsbepalingen).

Overgangsbepalingen
 1. Uitgangspunt voor de overgang is het voorlopig jaarcijfer (JC).
 2. Als de leerling niet binnen zijn leerweg kan overgaan, kan de opleidingsdirectie, op advies van de overgangsvergadering, besluiten tot plaatsing in een andere leerweg of de leerling laten doubleren of besluiten dat de leerling voorwaardelijk over gaat.
  Het advies van de vergadering is gebaseerd op behaalde resultaten en het OPP.
 3. Een leerling is bespreekgeval:
  a. als niet aan de overgangsregels wordt voldaan
  b. als één of meer jaarcijfers 4 of lager is
 4. De opleidingsdirectie is eindverantwoordelijk voor de overgangsbesluiten
 5. Bij de bepaling van het aantal onvoldoendes telt een 5 één keer, een 4 twee keer en een 3 of lager drie keer mee.

Overgangsnormen BBL & KBL leerjaar 2

Overgangsnormen
BBL & KBL leerweg leerjaar 2

De leerling kan met de basisberoepsgerichte (BBL) leerweg doorstromen naar niveau 2 van het MBO.
De leerling kan met de kaderberoepsgerichte (KBL) leerweg doorstromen naar niveau 3 en 4 van het MBO.

Uw zoon/dochter krijgt dit schooljaar 3 rapporten mee naar huis. Op deze rapporten worden de volgende zaken beoor­deeld:

 • Leerresultaten door middel van cijfers: op het rapport worden cijfers gegeven per periode. Op basis van deze periodecijfers wordt een voort­schrijdend jaarcij­fer be­rekend.
 • Vaardigheden en de inzet en betrokkenheid bij de vakken Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur en Horizon door middel van een beoordeling: goed (g), voldoende (v), matig (m) of onvoldoende (o). Deze beoordeling zal zichtbaar zijn op een bijlage bij het rapport.
Hoe komen de cijfers tot stand?

PG: Is het periode gemiddelde afgerond op 1 decimaal.
VG: Is het voortschrijdend gemiddelde afgerond op hele cijfers.

Het jaarcijfer wordt dus bepaald door álle behaalde cijfers met de bijbehorende weging.

Betekenis van de cijfers:

Een periodecijfer van 5,5 of hoger is voldoende
Een periodecijfer van 5,49 of lager is onvoldoende

Rond rapport 1 en 2 wordt een ouderavond georganiseerd waarop u met de mentor en/of met één of meerdere vakdocenten kunt spreken.

Toelating tot leerjaar 3 BBL & KBL
Vakken in blok 1:
 • Nederlands
 • Engels
 • Nog één of twee examenvakken uit:
  • Wiskunde
  • Natuurkunde
  • Biologie
  • Duits (alleen bij KBL)

Vakken in blok 2:

 • Mens en Maatschappij
 • Duits (alleen bij KBL)
 • Natuurkunde
 • Wiskunde
 • Biologie

In blok 1 moet de leerling bij 3 vakken totaal 18 punten hebben en bij 4 vakken 24 punten. Er mag maximaal 1 vijf staan. Bij 2 onvoldoendes is de leerling een bespreekgeval.

In blok 2 mogen maximaal 2 onvoldoendes staan.

De leerling die niet aan de bovenstaande normen voldoet, is bespreekgeval (zie punt 3 van de overgangsbepalingen).

Overgangsbepalingen
 1. Uitgangspunt voor de overgang is het voorlopig jaarcijfer (JC).
 2. Als de leerling niet binnen zijn leerweg kan overgaan, kan de opleidingsdirectie, op advies van de overgangsvergadering, besluiten tot plaatsing in een andere leerweg of de leerling laten doubleren of besluiten dat de leerling voorwaardelijk over gaat.
  Het advies van de vergadering is gebaseerd op behaalde resultaten en het OPP.
 3. Een leerling is bespreekgeval:
  a. als niet aan de overgangsregels wordt voldaan
  b. als één of meer jaarcijfers 4 of lager is
 4. De opleidingsdirectie is eindverantwoordelijk voor de overgangsbesluiten
 5. Bij de bepaling van het aantal onvoldoendes telt een 5 één keer, een 4 twee keer en een 3 of lager drie keer mee.

Extra voor BBL leerjaar 2

Toelating tot leerjaar 3 duale leerweg (zie ook punt 8)
De leerling wordt toegelaten nadat met de leerling, de ouders en de vergadering motivatie en geschiktheid voor deze leerweg is vastgesteld.
Als er te weinig leerlingen voor deze groep zijn, wordt deze groep niet gevormd en krijgt de leerling het advies van school te veranderen.