Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

International Student Programme

Bij de locatie Henegouwenlaan kun je een Tweetalig Internationaal Programma (TIP) volgen wanneer je een internationale achtergrond hebt, maar je de Nederlandse taal nog niet voldoende beheerst. Je krijgt extra lessen Nederlands: speciaal op maat gemaakt voor jou, binnen een tweetalige klas. Naast de extra lessen Nederlands volg je het normale rooster samen met je klas.

Het doel van dit programma is om uiteindelijk door te stromen naar het Nederlandse onderwijssysteem, waarbij extra uren Nederlands niet meer nodig zijn.

Ons TIP-programma richt zich specifiek op leerlingen met een havo-vwo niveau, die een internationale achtergrond hebben en die vanwege een achterstand in de Nederlandse taal het academisch niveau nog niet aankunnen. TIP biedt versterkte en individuele aandacht voor het Nederlands, binnen een tweetalige onderwijs-klas (TTO).

Het profiel van de TIP-leerling!

Jij hebt:

  • interesse in een tweetalige opleiding (Engels/Nederlands), maar vanwege een achterstand in het Nederlands is het belangrijk dat je extra lessen Nederlands krijgt. Daar staat tegenover dat je Engels-niveau wel voldoende moet zijn.
  • de ambitie om een Nederlandstalig diploma te halen op vwo- of havo niveau.
  • Je ouders willen langere tijd in Nederland blijven en er is een duidelijke behoefte om duurzaam te integreren in de Nederlandse samenleving.

 

 

Welke leerlingen komen in aanmerking voor  het TIP?

Je bent een leerling die:

  • les heeft gevolgd op een ‘Europese school’ of een ‘Wereldschool’ .
  • je ouders internationals zijn en je op een reguliere basisschool in de regio zit, maar je de Nederlandse taal nog niet goed genoeg beheerst om een goede start te kunnen maken op havo- of vwo-niveau.
  • op de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) zit met een havo/vwo-profiel, in de leeftijd van 12 of 13 jaar.
  • mogelijk al een jaar les heeft gevolgd bij de International School Eindhoven (ISE secondary department).
Internationale programma’s bij andere locaties binnen onze onderwijsstichting (SILFO)

Onze school maakt deel uit van Stichting Internationaal en Lokaal Funderend Onderwijs (SILFO). Zij bieden openbaar en algemeen bijzonder onderwijs aan waarbij zij zich ook richten op het verzorgen van internationaal onderwijs. Op meerdere locaties binnen onze stichting zijn er diverse mogelijkheden voor het volgen van internationale programma’s.

Klik hier voor meer informatie over de internationale programma’s op de andere locaties binnen SILFO.