Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

TIP (Tweetalig Internationaal Programma)

Ons TIP-programma richt zich specifiek op leerlingen met een havo-vwo niveau, die een internationale achtergrond hebben en die vanwege een achterstand in de Nederlandse taal het academisch niveau nog niet aankunnen. TIP biedt versterkte en individuele aandacht voor het Nederlands, binnen een tweetalige onderwijs-klas (TTO).

Het profiel van de TIP-leerling.
  • De TIP-leerling heeft interesse in een tweetalige opleiding (Engels/Nederlands), maar vanwege een achterstand in het Nederlands is het belangrijk dat deze leerling extra lessen Nederlands krijgt. Daar staat tegenover dat het Engels niveau wel voldoende niveau moet hebben.
  • De leerling heeft de ambitie om een Nederlandstalig diploma te halen op vwo- of havo niveau.
  • De ouders willen langere tijd in Nederland blijven en er is een duidelijke behoefte om duurzaam te integreren in de Nederlandse samenleving.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor  het TIP?
  • Leerlingen die mogelijk al het eerste jaar gevolgd hebben van de International School Eindhoven (ISE secondary department).
  • Leerlingen die van een ‘Europese school’ of een ‘Wereldschool’ komen.
  • Leerlingen van internationals die op een reguliere basisschool in de regio zitten, maar van wie het Nederlands nog niet goed genoeg is (minimaal A1-niveau) om een goede start te kunnen maken op havo- of vwo-niveau.
  • Leerlingen van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) met een havo/vwo-profiel, in de leeftijd van 12 of 13 jaar.
Wat biedt het TIP van het Stedelijk College Eindhoven?

Er worden wekelijks zeven lesuren Nederlands aangeboden in plaats van de gebruikelijke vier. Ter compensatie wordt er minder ingegaan op het aanleren van een tweede moderne vreemde taal (Frans, Duits of Spaans).

Voor de lessen Nederlands worden ze tijdelijk apart in een groep geclusterd. Ook in het tweede jaar worden er zeven lessen Nederlands aangeboden (in plaats van de gebruikelijke drie lesuren), dit kan ook in combinatie zijn met reguliere uren Nederlands.

Maatwerk

De lessen Nederlands worden per individuele leerling op maat gemaakt; iedere leerling heeft zijn/haar eigen startniveau (dat is minimaal A1 in de eerste klas)  en tempo. Er wordt dus veel individuele aandacht gegeven aan deze groep. Het doel is om uiterlijk in leerjaar 3 klaar te zijn voor een ‘gewone’ klas, waarbij de extra uren Nederlands niet meer nodig zijn.

Naast de lessen Nederlands volgen de TIP-leerlingen het gewone rooster samen met de andere TTO-leerlingen.

Ben je een internationale leerling?

Onze school maakt deel uit van  SILFO. SILFO is een onderwijsorganisatie in Eindhoven die leerlingen verschillende internationale programma’s aanbiedt op drie verschillende scholen. Klik hier voor meer informatie over de programma’s.