Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten
Scroll

Aanmelden, hoe doe je dat?

Aanmelden schooljaar 2022-2023

Helaas is aanmelden voor de volgende opleidingen niet meer mogelijk:

Leerjaar 1

  • Mavo en (t)mavo
  • Havo/mavo en (t)havo/mavo
  • Atheneum en (t)atheneum
  • Gymnasium en (t)gymnasium

Leerjaar 3

  • Mavo
  • Havo

Vragen?

Indien er vragen zijn over het aanmelden, kijk dan eens bij ons overzicht van meest gestelde vragen, wellicht staat daar al de informatie waar je naar op zoek bent. Mocht dit niet zo zijn neem dan contact met ons op:

hgl-aanmelden@stedelijkcollege.nl
040-264 57 77

 

 

Aanmelden leerjaar 1

Digitaal aanmelden via Ldos

Via de basisschool ontvangen ouder(s)/verzorger(s) alle informatie over het digitaal aanmelden via Ldos. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen inloggen op dit systeem waarin het onderwijskundig rapport (OKR) staat. Vervolgens kunnen zij hun kind aanmelden voor één van onze opleidingen.
Daarnaast moet dit aanmeldformulier ingevuld en opgestuurd worden, samen met een digitale kopie van het paspoort/ID kaart ( voor- en achterzijde) naar:
hgl-aanmelden@stedelijkcollege.nl.
Wanneer alle documenten bij ons binnen zijn, uiterlijk vrijdag 10 maart 2023, is de aanmelding compleet.

Aanmelden met een blauw aanmeldformulier

Wanneer digitaal aanmelden via Ldos niet mogelijk is dan zal de basisschool een blauw aanmeldformulier meegeven. Naast het blauwe aanmeldformulier  moet ook dit aanmeldformulier volledig ingevuld worden. Deze twee formulieren en een digitale kopie van het paspoort/ID kaart (voor- en achterzijde) moeten verstuurd worden naar:
hgl-aanmelden@stedelijkcollege.nl.

Aanmelden vanuit EOA

Wanneer een kind nu nog leerling is van de Eerste Opvang Anderstaligen (EOA), ontvangen de ouder(s)/verzorger(s) een blauw formulier via de mentor. Dit ingevulde formulier moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 worden verstuurd naar:
hgl-aanmelden@stedelijkcollege.nl.

Aanmelden vanuit Antoon Schellens of Helder

Wanneer een kind nu nog leerling is van het Antoon Schellens of Helder dan kan via dit formulier worden aangemeld. Dit ingevulde formulier moet, samen met een digitale kopie van het paspoort/ID kaart (voor- en achterzijde), aan ons worden toegestuurd via:
hgl-aanmelden@stedelijkcollege.nl.
Wanneer alle documenten bij ons binnen zijn, uiterlijk vrijdag 10 maart 2023, dan is de aanmelding compleet.

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen met een extra of specifieke ondersteuningsbehoefte kunnen voorafgaand aan de aanmelddagen dus tot en met vrijdag 17 februari 2023, een afspraak maken met onze zorgcoördinator, via:
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl.

Aanmelden vanuit het buitenland of buiten het Samenwerkingsverband Eindhoven

Leerlingen die bij ons aan willen melden maar buiten de regio van het samenwerkingsverband of in het buitenland wonen, kunnen zich aanmelden via dit aanmeldformulier.  Het volledig ingevulde aanmeldformulier moet samen met een digitale kopie van het paspoort/ID kaart (voor- en achterzijde) aan ons worden toegestuurd via:
hgl-aanmelden@stedelijkcollege.nl.

Herziening eindadvies

Mocht je advies naar aanleiding van de rapportage van de Eindtoets worden aangepast dan zal de basisschool dat aan ons laten weten. Wil je dat wij vervolgens de oorspronkelijke plaatsing heroverwegen, dan moet je dat op dinsdag 23 of woensdag 24 mei 2023 bij ons kenbaar te maken. Verzoeken die ons na die tijd bereiken kunnen niet meer in behandeling worden genomen.

Herziening van plaatsing wordt toegestaan als met de eerdere plaatsing niet langer aan het advies wordt voldaan èn er nog plaats is in de gevraagde opleiding. Wanneer je advies is aangepast maar wij geen verzoek hebben ontvangen voor herziening van de plaatsing, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de initiële plaatsing.

 

Aanmelden hogere leerjaren

De aanmelddagen voor hogere leerjaren (overstap vo-vo) vinden plaats op woensdag 24 en donderdag 25 mei 2023.

Je kunt je ook nog aanmelden ná deze dagen. Neem hiervoor contact op met de receptie van de school en maak een afspraak.

De afspraken worden ingepland op elke donderdagmiddag vanaf 13.15 uur. Je vult een aanmeldformulier in en, indien van toepassing, een keuzeformulier, en hebt een gesprekje met een decaan. Breng je ID bewijs mee, zodat we je gegevens kunnen controleren.

Wanneer jij je hebt aangemeld voor een opleiding in één van de hogere leerjaren, vraagt het Stedelijk College Eindhoven bij je huidige school een aantal gegevens op waaronder de studieresultaten en advies. De aanmelding kan pas in behandeling worden genomen wanneer alle gegevens van de huidige school in ons bezit zijn.

Hieronder is de informatie over de keuzemogelijkheden bij de locatie Henegouwenlaan:

Voor meer informatie over (tweetalig) mavo 2 en 3,
klik hier voor de keuzeformulieren mavo

Voor meer informatie over (tweetalig) havo 4,
klik hier voor het keuzeformulier havo

Voor meer informatie over (tweetalig) vwo 4 en 5,
klik hier voor de keuzeformulieren vwo