Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Aangemeld, wat nu?

En wat nu?

Wat fijn dat jij je hebt aangemeld voor één van de opleidingen van het Stedelijk College, locatie Henegouwenlaan!
We beschouwen het als een compliment dat jij voor onze school hebt gekozen.

Op deze pagina kun je alle informatie vinden over het verloop van de aanmeldingsprocedure.

Wij wensen je een hele fijne tijd op het Stedelijk!

Aangemeld voor de brugklas?

Toelating

De leerlingen die zich bij ons hebben aangemeld worden allemaal besproken door de leden van de toelatingscommissie. Zij beslist in welke afdeling en welke klas een leerling wordt geplaatst, het advies van de basisschool is hierin leidend.
Het advies zoals opgenomen in het onderwijskundig rapport en de informatie die voortkomt uit de warme overdracht tussen de leerkracht van basisschool en de leden van de toelatingscommissie zullen tot een toelatingsbesluit leiden.
Wanneer een leerling (met een passend advies voor één van de opleidingen van de locatie Henegouwenlaan) zich aanmeldt, is deze verzekerd van plaatsing mits de school kan voldoen aan het benodigde begeleidingsprofiel.

Bericht over toelating

Het toelatingsbesluit wordt op woensdag 19 april 2023 aan je verzonden. De basisschool van herkomst krijgt hier eveneens bericht over.
Wanneer je bent toegelaten, vragen we je ouder(s)/verzorger(s) om het voorgedrukte antwoordformulier retour te zenden naar de locatie Henegouwenlaan. Hierop verklaren zij de toelating te accepteren. Deze bevestiging moet vóór maandag 8 mei 2023 bij ons binnen zijn. In de brief staat ook vermeld wat je kunt doen wanneer je het niet eens bent met de beslissing van de toelatingscommissie.

Op het antwoordformulier kun je ook vermelden bij wie je graag in de klas terecht zou willen komen. Wij proberen met deze wens rekening te houden. Er wordt indien mogelijk ook rekening gehouden met de woonplaats in verband met het samen naar school fietsen.

Wat moet je doen bij aanpassing van het advies

Mocht je advies naar aanleiding van de rapportage van de Eindtoets worden aangepast dan zal de basisschool dat aan ons laten weten.
Wil je dat wij vervolgens de oorspronkelijke plaatsing heroverwegen, dan moet je dat op woensdag 24 of donderdag 25 mei 2023 bij ons kenbaar te maken. Verzoeken die ons na die tijd bereiken kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Herziening van plaatsing wordt toegestaan als met de eerdere plaatsing niet langer aan het advies wordt voldaan èn er nog plaats is in de gevraagde opleiding. Wanneer je advies is aangepast maar wij geen verzoek hebben ontvangen voor herziening van de plaatsing, gaan wij ervan uit dat je akkoord gaat met de initiële plaatsing.

Belangrijke informatie na definitieve plaatsing

Je ontvangt medio juni een brief waarin staat in welke klas je bent geplaatst. Op woensdag 28 juni 2023 organiseren wij een kennismakingsmiddag waarin je alvast kennis gaat maken met je coach, de minicoaches én je klasgenoten. Ook krijg je dan informatie mee over bijvoorbeeld het bestellen van de boeken en de schoolkosten. Het nieuwe schooljaar start vervolgens op maandag 28 augustus 2023.

Aangemeld voor een hoger leerjaar?

Toelating

Wanneer jij je op  woensdag 24 en donderdag 25  mei 2023 hebt aangemeld voor een opleiding in één van de hogere leerjaren, vraagt het Stedelijk College Eindhoven bij je huidige school een aantal gegevens op waaronder de studieresultaten en advies.
De toelatingscommissie kan de aanmelding pas in behandeling nemen wanneer alle gegevens van de huidige school in ons bezit zijn.
In het geval van toelating betreft het altijd een voorlopige plaatsing in het gewenste leerjaar van een bepaalde afdeling. Wanneer je in juli het eindrapport van je huidige school hebt gekregen, dienen je ouder(s)/verzorger(s) deze onmiddellijk naar onze leerlingenadministratie toe te sturen. Hierna wordt de toelating, afhankelijk van dit rapport, pas definitief.
Let op: Een leerling wordt nooit in een ander leerjaar van een afdeling geplaatst dan waartoe hij op zijn huidige school is bevorderd. Ook plaatsing in een leerjaar dat op een andere school al is gevolgd, is niet mogelijk.

Bericht over toelating

Het toelatingsbesluit wordt uiterlijk donderdag 6 juli 2023 schriftelijk aan jou medegedeeld.

Belangrijke informatie na definitieve plaatsing

Na definitieve plaatsing krijg je een brief met daarin informatie over het schooljaar 2023-2024 toegezonden.