Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Aanmelden hogere leerjaren

Aanmelden hogere leerjaren

Toelating
Wanneer jij je je hebt aangemeld voor een opleiding in één van de hogere leerjaren, vraagt het Stedelijk College Eindhoven bij je huidige school een aantal gegevens op waaronder de studieresultaten en advies.

De toelatingscommissie kan de aanmelding pas in behandeling nemen wanneer alle gegevens van de huidige school in ons bezit zijn.

In het geval van toelating betreft het altijd een voorlopige plaatsing in het gewenste leerjaar van een bepaalde afdeling. Wanneer je het eindrapport van je huidige school hebt gekregen, dienen je ouder(s)/verzorger(s) deze onmiddellijk naar onze leerlingenadministratie toe te sturen. Hierna wordt de toelating, afhankelijk van dit rapport, pas definitief.

Let op: Een leerling wordt nooit in een ander leerjaar van een afdeling geplaatst dan waartoe hij op zijn huidige school is bevorderd. Ook plaatsing in een leerjaar dat op een andere school al is gevolgd, is niet mogelijk.

Bericht over toelating
Het toelatingsbesluit wordt uiterlijk een week voor de zomervakantie schriftelijk aan jou medegedeeld.

Belangrijke informatie na definitieve plaatsing
Na definitieve plaatsing krijg je een brief met daarin informatie over het schooljaar 2024-2025 toegezonden.

Vragen?
Indien er vragen zijn over het aanmelden neem dan contact met ons op. We geven graag antwoord op al je vragen of kunnen een afspraak maken om elkaar te ontmoeten. Neem contact op via de e-mail of bel naar 040-264 57 77.