Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ouderavonden

Kennismakingsavonden

In de brugklas beginnen we met kennismakingsavonden voor ouders. Iedereen ontmoet elkaar in de aula. Op deze eerste bijeenkomst leggen we aan ouders uit dat we goed bereikbaar zijn en je altijd kunt bellen, mailen of langskomen als er vragen zijn. Ouders ontmoeten hier ook de coach van hun kind, die voor hen het eerste aanspreekpunt is.

Driehoeksgesprekken

Gedurende een schooljaar zijn er minimaal drie momenten waarop ouder-leerling-coach elkaar spreken.
De leerling, jij dus bepaalt de richting van het gesprek. De ontwikkeling van jou en je welbevinden staan centraal.

Docent-oudergesprekken

Er zijn ook docent-ouder-gesprekken. Hier kun je als leerling samen met je ouders specifieke vragen stellen per vakgebied.

Resonansgroepen

Ouders kunnen met ons meedenken over ons onderwijs en aansluiten bij onze resonansgroepen. Drie keer per jaar praten we met elkaar over onderwijsinhoudelijke zaken, vragen we feedback en kijken we met ouders vooruit naar ons onderwijs. Mooi om zo samen meer voor het onderwijs op Stedelijk College Eindhoven te kunnen betekenen.

Ouderraad

De ouderraad organiseert informatieavonden over maatschappelijke thema’s.
Hiervoor worden ouders uitgenodigd.

SOMToday