Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Ziekmelden – Verlofaanvragen

Ziekmelden

Als je ziek bent, dienen je ouders/verzorgers dit ’s ochtends voor 08.30 uur telefonisch aan de school door te geven. Dit geldt ook voor ander onvoorzien schoolverzuim.

Als je tijdens de les ziek wordt, of om andere redenen de les niet verder kan volgen, dan moet je je eerst melden bij de leerlingcoördinator en vragen of je naar huis mag gaan. Het kan zijn dat de leerlingcoördinator hierover contact met je ouders/verzorgers opneemt.

Verlofaanvragen

Voor schoolverlof dat te voorzien is, dienen je ouders/verzorgers tijdig verlof aan te vragen bij de teamcoach/leerlingcoördinator.

Voor vakantieverlof of verlof wegens gewichtige omstandigheden langer dan één dag, dienen je ouders/verzorgers speciale aanvraagformulieren te gebruiken, die kunnen ze vinden op het ouderportaal. Over dit type verlof neemt de teamcoach/leerlingcoördinator van uw zoon/dochter een besluit of het wordt toegekend.