Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Bevorderingsnormen

Bevordering

Voor de bevordering in zowel onderbouw als bovenbouw zijn door de school bevorderingsnormen vastgesteld.
Deze normen hangen samen met de eisen die in het volgende leerjaar aan de vakken worden gesteld.

Klik hier voor de bevorderingsnormen voor het schooljaar 2022-2023.
Deze normen gelden voor alle leerjaren, met uitzondering van de examenklassen 4(t)mavo, 5(t)havo en 6(t)vwo).

Voor de slaag/zak regelingen van deze examenklassen verwijzen wij u naar het examenreglement dat is opgenomen in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting).
Het PTA is te vinden op het ouderportaal.

De documenten voor schooljaar 2023-2024 zullen in het najaar van 2023 worden gepubliceerd.