Druk op ENTER om te zoeken of ESC om te sluiten

Afwezigheidsmelding bij ziekte of verlof

Afwezigheidsmelding ziekte

Als je ziek bent, dienen je ouders/verzorgers dit ’s ochtends voor 08.30 uur aan de school door te geven. Dat kan via de app van SOMtoday voor ouders of telefonisch (040-264 57 77).

Als je tijdens de les ziek wordt, of om andere redenen de les niet verder kan volgen, dan moet je je eerst melden bij de leerlingcoördinator en vragen of je naar huis mag gaan. Het kan zijn dat de leerlingcoördinator hierover contact met je ouders/verzorgers opneemt.

Afwezigheidsmelding kortdurend verlof

Heb je een afspraak bij een dokter, tandarts, orthodontist of fysiotherapeut dan vragen we je ouder(s)/verzorger(s) dit tijdig melden via de app van SOMtoday voor ouders. Hier kan ook een verlofmelding worden gedaan wanneer je een dag gaat meelopen bij het MBO, HBO of WO. Natuurlijk mogen je ouder(s)/verzorger(s) ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Wanneer je kortdurend verlof wil melden maar de betreffende reden staat niet in de app vermeld, dan kunnen je ouder(s)/verzorger(s) een e-mail sturen naar je leerlingcoördinator.

 

Afwezigheidsmelding bijzonder verlof

Voor vakantieverlof of verlof wegens bijzondere omstandigheden langer dan één dag, dienen je ouders/verzorgers speciale aanvraagformulieren te gebruiken. Deze formulieren kun je vinden op het ouderportaal of hier op onze website.

Over dit type verlof neemt de teamcoach/leerlingcoördinator contact op met je ouder(s)/verzorger(s) of het besluit wordt toegekend.