Press ENTER to search or ESC to close window

0402368010

LR foto van stedelijkcollege

De leerlingenraad wordt aan het begin van elk schooljaar opnieuw samengesteld. De raad bestaat meestal uit ongeveer twintig leerlingen, die de verschillende leerjaren vertegenwoordigen.

Twee leden van de raad vertegenwoordigen de leerlingen in de medezeggenschapsraad.

De leerlingenraad vergadert minimaal één keer per week en heeft regelmatig overleg met de schoolleiding.

De leerlingenraad:

richt zich op het algemeen belang van de school én op de belangen van de leerlingen;

stimuleert de samenwerking tussen de verschillende groeperingen binnen de school;

heeft invloed op het schoolbeleid door haar adviezen aan de schoolleiding en door de vertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad;

beantwoordt vragen van leerlingen over school;

organiseert leuke activiteiten, zoals schoolfeesten en een goede doelendag.

Heb jij een idee hoe we de school kunnen verbeteren?
Stuur dan een email naar: leerlingenraad.henegouwenlaan@stedelijkcollege.com