Press ENTER to search or ESC to close window

Guidance

Wij horen vaak dat leerlingen voor onze school kiezen omdat wij een goede leerlingbegeleiding bieden. Wij hebben oog voor jou als leerling: van schoolprestaties tot sociaal functioneren. Daarbij is de coach jouw eerste aanspreekpunt. Jouw coach krijgt soms extra hulp van specialisten, zoals decanen, de schoolpsycholoog of een maatschappelijk werker.

We bieden ook sociale vaardigheidstrainingen, faalangstreductietraining en extra ondersteuning bij bijvoorbeeld het vak Engels.

In onze plusuren kun je extra lessen kiezen in vakken waar je ondersteuning bij nodig hebt.

Het is voor leerlingen prettig leren op onze school. Brugklassers ervaren veel veiligheid doordat ze met elkaar in dezelfde ruimte pauzeren.
We richten ons op leerlingen die zorg nodig hebben. Als je naar onze school komt en je hebt begeleiding nodig, dan vinden we het fijn om dat op tijd te horen. Al vroeg kunnen we dan al een persoonlijk plan voor jou maken.

Heb je vragen over begeleiding, mail dan naar de pedagogisch en didactisch medewerker zorg (henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl), om samen met je ouder(s)/verzorger(s) een (bel)afspraak te maken.

 

om meer te weten via onderstaande pagina’s