Placeholder Picture
Schoolgids
SCHOOLGIDS

7.4 Tegemoetkoming

Er zijn verschillende mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen in de opleidingskosten.
Deze mogelijkheden staan hieronder per instantie aangegeven.

Informatie Beheer Groep van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
  • Ouders van leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs krijgen via het kindgebonden budget van de Belastingdienst een tegemoetkoming in de opleidingskosten. Bovendien krijgen leerlingen in het regulier voortgezet onderwijs op school gratis schoolboeken;
  • Leerlingen van 18 jaar of ouder komen in aanmerking voor studiefinanciering via de regeling VO18+. De hoogte van de tegemoetkoming hangt samen met het inkomen en het vermogen van de ouders of verzorgenden. Aanvraagformulieren zijn op school verkrijgbaar en bij het regionale Steunpunt Informatie Beheer Groep. De aanvraag moet ongeveer drie maanden voordat de leerling 18 jaar wordt zijn ingediend. De leerling (dus niet de ouders) ontvangt het geld in twaalf maandelijkse termijnen. Uitbetaling met terugwerkende kracht is niet mogelijk.


De Meedoenbijdrage van de gemeente Eindhoven

Sinds januari 2012 kunnen inwoners van de gemeente Eindhoven met een laag inkomen aanspraak maken op de zogeheten Meedoenbijdrage. Deze bijdrage is speciaal gericht op het meedoen van de gezinsleden met bijvoorbeeld sportclubs, balletles of een kookcursus. Met de bijdrage kan ook een krantenabonnement of theaterbezoek worden betaald, evenals schoolspullen en een computer. De Meedoenbijdrage is er voor ieder gezinslid. De hoogte van de bijdrage hangt af van de leeftijd van de gezinsleden. Voor kinderen tot 18 jaar wordt de bijdrage altijd in de maand augustus uitbetaald; aan het begin van het nieuwe schooljaar.

De Meedoenbijdrage is bedoeld voor inkomens tot 20% boven de bijstandsnorm. De bijstandsnorm is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van leeftijd en gezinssituatie.

Kijk voor de actuele inkomensgrenzen en vermogensgrenzen en voor meer informatie op www.eindhoven.nl 

Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en Stichting Leergeld
Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan sport-, cultuur- en schoolactiviteiten. Ook als ze opgroeien in een gezin met een krappe beurs. Het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld zorgen hiervoor. 

Erbij horen
Want kinderen die sporten zijn gezonder, leren samen te winnen en te verliezen en om respect te hebben voor scheidsrechters en trainers. Door lessen op kunst- en cultuurgebied te volgen, ontwikkelen kinderen hun creativiteit en ontdekken zij hun passie. Samen naar school kunnen fietsen, je eigen verjaardag kunnen vieren en mee op schoolreis/schoolkamp kunnen, maakt dat ook kinderen uit gezinnen met een laag inkomen voelen dat ze erbij horen.

Trek aan de bel
Kent u of hebt u zelf kinderen die graag mee willen doen, maar ontbreekt het aan geld? Neem dan contact op met de Stichting Leergeld. De contactgegevens van de stichting zijn:

Stichting Leergeld
Zernikestraat 11
5612 HZ Eindhoven
Tel: 040 - 21 31 141 (maandag- en donderdagochtend van 09.00 uur tot 12.30 uur)

E-mail: info@leergeldeindhoven.nl
Website: www.leergeld.nl/eindhoven

Op de website kunt u zich ook aanmelden via een contactformulier.

Wilt u weten welke inkomensregelingen er zijn voor Eindhovense kinderen uit gezinnen met een laag inkomen? Ga dan naar www.eindhoven.nl en zoek op ‘Kindpakket’.Laatste wijziging: 08-07-2020
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl