Placeholder Picture
Schoolgids
SCHOOLGIDS

7.3 Betalingswijze

Aan het begin van het schooljaar ontvangen de ouders/verzorgers een gespecificeerde factuur. De bedragen op de factuur komen overeen met de bedragen die staan vermeld in de eerder genoemde tabel met opleidingskosten. De factuur kan in één keer worden voldaan of in twee gelijke termijnen van elk de helft van de kosten. De twee gelijke termijnen vervallen op 30 november 2020 en 31 maart 2021.

Wordt een tweetalige opleiding gevolgd dan is het mogelijk om in vier gelijke termijnen te betalen. De vervaldata van deze termijnen zijn: 30 november 2020, 31 januari 2021, 31 maart 2021 en 31 mei 2021. Op de vervaldata moet telkens een kwart van de totale kosten voldaan worden.

Automatische incasso
Bij de betaling dient het factuur- en leerlingnummer vermeld te worden. Deze nummers staan op de factuur. Om het betaalgemak te vergroten bieden wij de mogelijkheid om de schoolbijdrage via automatische incasso te betalen. Ouders van nieuwe leerlingen ontvangen hiertoe een machtigingsformulier. Als dit formulier volledig wordt ingevuld en ondertekend teruggestuurd, dan wordt de schoolbijdrage automatisch van de opgegeven bankrekening afgeschreven. Als gekozen is voor betaling in twee of vier termijnen vindt de afschrijving op of omstreeks de genoemde vervaldata plaats. Om de automatische incasso goed te laten verlopen, vragen wij om voor voldoende saldo op de bankrekening te zorgen rond de betaaldatum of rond de vervaldata. De machtiging tot automatische incasso geldt zolang de leerling op onze school onderwijs volgt of tot aan de opzegging van de machtiging.


Laatste wijziging: 08-07-2020
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl