Placeholder Picture
Schoolgids (oud)
SCHOOLGIDS  

7.5 Verzekeringen

Voor onze leerlingen en werknemers hebben wij enkele verzekeringen afgesloten. Deze verzekeringen staan hieronder aangegeven. De premies van de aansprakelijkheidsverzekering voor ongevallen en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van leerlingen worden voor 12,5% vanuit de vrijwillige ouderbijdrage van  € 30,- (pakket A) betaald. Dit is een bedrag van € 3,75.

Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering leerlingen
De leerlingen zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd gedurende de tijd dat ze onder toezicht van de school staan. Voor zaken die onder deze verzekering vallen, geldt een eigen risico van € 1.000,- per gebeurtenis. De leerlingen zijn nadrukkelijk niet verzekerd:

 • als ze zonder toestemming van de schoolleiding het schoolterrein verlaten;
 • als ze op weg zijn van huis naar school en van school terug naar huis;
 • bij beschadiging, verlies en/of diefstal van privé-eigendommen, zoals kleding, tassen en fietsen. Deze risico’s zijn voor rekening van de leerlingen zelf;
 • bij beschadiging van eigendommen van de school of van medeleerlingen;
 • bij schade, die het gevolg is van het houden, gebruiken en besturen van motorrijtuigen, zoals auto’s, bromfietsen en scooters.


In al deze gevallen wijzen wij aansprakelijkheid af, ook al was sprake van cameratoezicht vanuit de school. Als een leerling schade toebrengt aan eigendommen van de school dan wordt deze schade op kosten van de leerling hersteld.

Om diefstal en verlies te voorkomen, adviseren wij de leerlingen om waardevolle spullen thuis te laten. Als dit niet mogelijk is, dienen de leerlingen hun kluisjes te gebruiken en hun bezittingen met hun naam te merken. Wij zijn nooit aansprakelijk voor welke schade of verlies van persoonlijke eigendommen van leerlingen dan ook. Ook niet als waardevolle spullen door ongeoorloofd gebruik in beslag zijn genomen.

In het locatiedeel Henegouwenlaan en locatiedeel Oude Bossche Baan van deze schoolgids staan adviezen en maatregelen over het naar school brengen van waardevolle spullen, de (brom)fietsenstalling etc.

De Collectieve Ongevallenverzekering
Onze leerlingen zijn automatisch verzekerd tegen de gevolgen van ongevallen. Deze verzekering geldt voor ongevallen die plaatsvinden als de leerlingen rechtstreeks op weg naar school zijn, tijdens schooltijd en als zij rechtstreeks op weg naar huis zijn. Deze verzekering geldt tijdens alle schoolactiviteiten, dus ook tijdens schoolreizen, excursies en stages (excl. USA en Canada). Deze verzekering vervangt de eigen ongevallenverzekering(en) niet. De verzekerde bedragen zijn:

 • maximaal € 100.000,- bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval;
 • maximaal € 10.000,- bij overlijden als gevolg van een ongeval;
 • € 2.500,- voor geneeskundige kosten als aanvulling op de eigen ziektekostenverzekering + tandheelkundige kosten als gevolg van een ongeval;
 • maximaal € 250,- voor materiële schade als gevolg van een ongeval (bijv. bril, kleding of studiemateriaal).
Doorlopende Schoolreisverzekering
Deze verzekering is een uitbreiding op de WA- en Collectieve Ongevallenverzekering. Zo is er tijdens reizen en excursies een volledigere dekking. Onder deze verzekering zijn gedekt:

 • bagage tot maximaal € 2.500,-. De waarde die vergoed wordt is een gedeelte van de nieuwprijs. Daarbij wordt gekeken naar hoe oud de verloren goederen zijn. Bovendien geldt er per schade een eigen risico van € 50,-
 • geneeskundige (ziekte-)kosten tot maximaal € 1.000,- versus kostprijs 
 • tandheelkundige kosten na een ongeval of ziekte tot maximaal € 250,-
 • buitengewone en extra kosten worden tegen kostprijs vergoed met een maximum van € 150,-. Denk hierbij aan communicatiekosten, noodzakelijk langer verblijf door ziekte of een ongeval, ambulancekosten, (vlieg) kosten, het overkomen van familieleden in de 1e graad, kosten van voortijdige terugroeping door ernstige omstandigheden bij familieleden in de 1e en 2e graad en aan opsporings- en reddingsacties
 • schade aan gehuurde verblijven tot maximaal € 250,-


Bij deze verzekering hoort een abonnement op de 24 uur SOS International-alarmdienst, die bij problemen onmiddellijk ingeschakeld wordt. Gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Denk hierbij aan wintersport (inclusief snowboarden), grottentochten, survival, mountainbiken, abseilen, wildwatervaren, onderwatersport, bergbeklimmen en waterskiën.
Annulering van reizen en excursies is voor risico en rekening van de ouders.

Aansprakelijkheidsverzekering school
Wij hebben een aansprakelijkheidsverzekering inclusief dekking van stages (excl. USA en Canada):

 • voor schade aan goederen bij de werkgever tot maximaal € 25.000,-
 • bij schade door verwijtbaar gedrag tot maximaal € 25.000,-­
 • per schadegeval geldt een eigen risico van € 1.000,-


Afhandeling schades en ongevallen
Schades en ongevallen moeten direct worden gemeld bij de afdeling Financiële Zaken. Het correspondentieadres is Stedelijk College Eindhoven, afdeling Financiële Zaken, Postbus 1310, 5602 BH Eindhoven. Deze afdeling zal de schades en ongevallen ook afhandelen.

Aan meldingen moeten de volgende bijlages worden toegevoegd:

 • het schadeformulier;
 • een verklaring van de docent en/of begeleider;
 • een schriftelijke aansprakelijkheidstelling door de ouders;
 • aankoopbonnen van eigendommen die beschadigd zijn, een offerte voor de herstelkosten, of een offerte van de waarde van de betreffende eigendommen.


Als sprake is van geneeskundige kosten dan moeten die kosten eerst bij de eigen ziektekostenverzekering worden ingediend. De kosten die niet vergoed worden, kunnen via de schoolverzekering worden ingediend. Bij een melding van die kosten moeten de geneeskundige nota’s worden toegevoegd.

Ook voor andere kosten geldt dat voor zover mogelijk eerst de eigen verzekering aangesproken moet worden.
De verzekeringen van de school zijn aanvullend en vervangen de eigen verzekeringen van leerlingen niet. Voor alle verzekeringen geldt een limiet aan de schade-uitkeringen. Deze limiet hangt af van de soort verzekering en de schade. De polisteksten, zoals die bij de afdeling Financiële Zaken ter inzage liggen, zijn bindend.


laatste wijziging: 24-05-2018
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl