Placeholder Picture
Schoolgids
SCHOOLGIDS  

5.1 Begeleidingsvormen

Om onze leerlingen optimale ontwikkelingskansen en doorstroomkansen te bieden, kunnen leerlingen gebruik maken van leerlingbegeleiding.
Wij bieden drie begeleidingsvormen, o.a.:
 
  • sociaal-emotionele begeleiding: dit is persoonlijke en sociale begeleiding, zoals een sociale vaardigheidstraining en training om faalangst te verminderen;
  • studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding: deze begeleiding richt zich op het leerproces van de leerlingen door hen te ondersteunen bij het leren en het maken van huiswerk. Huiswerkbegeleiding wordt alleen aangeboden op locatie Oude Bossche Baan in de vorm van Jongerencoaching of studiehulp;
  • keuzebegeleiding: richt zich op de begeleiding die leerlingen krijgen in het leren maken van keuzes. Locatie Henegouwenlaan: de decaan begeleidt leerlingen, ouders en mentoren van de leerlingen in het leren maken van keuzes tijdens de schoolloopbaan (profielkeuze) en voor de toekomst (studiekeuze). Op de locatie Oude Bossche Baan maakt keuzebegeleiding ook deel uit van het onderwijsprogramma in de vorm van Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB), Praktische Sector Oriëntatie (PSO) en het Horizonprogramma. De (LOB)coach is de centrale persoon bij leerlingbegeleiding. Deze coach signaleert de behoefte aan begeleiding bij een leerling en regelt dat in samenspraak met de ouders. Als het nodig is, kan de (LOB)coach een beroep doen op deskundigen voor extra hulp. 
_HVA0128 bewerkt 5.1 Begeleiding

laatste wijziging: 28-05-2018
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl