Placeholder Picture
Schoolgids (oud)
SCHOOLGIDS  

3.5 Toelatingsprocedures

Toelating tot het eerste leerjaar
De ‘Toelatingscommissie eerste leerjaar’ neemt namens de school de beslissing over de toelating van leerlingen tot het eerste leerjaar. Onze locaties hebben elk een eigen commissie.
De beslissing over de toelating tot het eerste leerjaar wordt gebaseerd op het advies van de basisschool. 
Indien het schooladvies naar aanleiding van het resultaat van de centrale eindtoets of een andere toegestane eindtoets wordt gewijzigd, dan baseert de toelatingscommissie zijn beslisssing over de toelating van de leerlingen tot het eerste schooljaar op dat gewijzigde schooladvies. De beslissing van de commissie over de toelating tot de hogere leerjaren wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders. 

Toelating tot de hogere leerjaren
De wordt genomen door de ‘Toelatingscommissie hogere leerjaren’. Deze commissie beslist ook over de toelating van een leerling met een mavo-diploma tot de havo, over de toelating van een leerling met een havo­diploma tot het vwo en over de toelating van externe leerlingen.

Toelatingsbeleid voor leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Kinderen met een handicap en/of stoornis zijn veelal aangewezen op speciaal onderwijs. Op basis van de Wet Passend Onderwijs kunnen kinderen met een TLV toch regulier onderwijs volgen. Voorwaarde hiervoor is dat de school waar de leerling wordt ingeschreven extra ondersteuning kan bieden. Deze extra ondersteuning kan gefinancierd worden op basis van de TLV.

Klik hier voor meer informatie over Passend Onderwijs in regio Eindhoven.

laatste wijziging: 11-04-2017
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl