Placeholder Picture
Actueel

NVAO beloont Trion Opleidingsschool met positief adviesrapport

(13-06-2019)
Trion verbindt kennis, experts en inspirators met het onderwijs van morgen

Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Sporthogeschool, Stedelijk College Eindhoven, International School Eindhoven, Jan van Brabant College en Pius X-College vormen sinds 2015, in een partnerschap, de Trion Opleidingsschool. Doel is om nog betere leraren voor de toekomst op te leiden. Op 14 mei 2019 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) Trion Opleidingsschool positief beoordeeld. Trion ontving complimenten voor haar breed gedragen visie en ambitieuze didactiek. Hierin staat samen leren in leergroepen centraal met een focus op internationalisering, co-teaching, videofeedback, jongeren coaching en digitale didactiek. Docenten in opleiding, startende docenten of juist ervaren krachten krijgen met de unieke en doeltreffende aanpak van Trion de tools voor de toekomst.

Trion brengt een dynamisch, innovatief onderwijsprogramma voor docenten in opleiding. In de scholen wordt het leren van toekomstige leraren verbonden aan de expertise en verdere professionalisering van leraren die al voor de klas staan. In het rapport van de NVAO is te lezen dat Trion de opleidingen biedt waar op dit moment echt behoefte aan is. “Een kroon op het werk dat de afgelopen jaren is verzet”, aldus Saskia Heunks. Zij is als projectleider van Trion vanaf het begin betrokken. ”Studenten worden direct opgenomen in de schoolgemeenschap en kunnen zich ontwikkelen in een open cultuur. Ze worden ook uitgedaagd om over eigen (school)grenzen heen te kijken en ervaring op te doen bij andere scholen. De werkplekbegeleider vormt één van de belangrijkste pijlers, zij bieden de studenten inzicht in de praktische kennisbasis van het beroep, en zijn een belangrijk rolmodel. “Door binnen de Trion scholen samen op te leiden, lerarenopleiding en scholen, leren (aanstaande) leraren in de school om kennis over “wat werkt” te verbinden aan de praktijk”, aldus Rita Schildwacht, lerarenopleider van Fontys.

Iedereen leert bij Trion van en met elkaar
Door een leven lang te leren, stelt een docent zichzelf in staat zich kritisch te verhouden tot alle eisen en wensen vanuit de samenleving. Hij of zij denkt na over zijn (toekomstige) rol in de klas om grip te krijgen op de veelheid en complexiteit van de veranderingen. Trion biedt de mogelijkheid om, samen met collega’s, onderbouwde keuzes te maken. Vervolgens kunnen deze ook omgezet worden in gewenste veranderingen in het eigen onderwijs. De beste plek voor docenten om te leren, is daar waar het gebeurt: op school. Dit betekent dat zowel voor ervaren docenten als voor de aanstaande docenten, leren op de werkplek altijd het uitgangspunt moet zijn voor professionele ontwikkeling. Het leren van de student wordt in de leergroepen binnen Trion verbonden met het verder professionaliseren van docenten.

Internationalisering
Saskia: “Trion bevindt zich in een regio die sterk geïnternationaliseerd is, en waar sterke behoefte is aan kennis over hoe het onderwijs hierop in kan spelen. We hebben veel internationaal opererende bedrijven en daarmee ook kenniswerkers met hun kinderen. Binnen onze scholen en Fontys lerarenopleiding is veel expertise aanwezig op het gebied van internationaal onderwijs, tweetalig onderwijs en de eerste opvang voor anderstaligen. Dankzij de duurzame samenwerking met de Internationale School, de lerarenopleiding en de programma’s binnen onze TTO’s en EOA’s, loopt Trion voorop op het gebied van internationalisering en international mindedness. We bieden aankomende docenten onder andere de verdiepingsmodule ‘Internationalisation@home’. We onderzoeken samen wat werkt en wat juist niet. Toekomstige leraren weten samen met hun werkplekbegeleider de theorie te vertalen naar de praktijk. Ze brengen nieuw elan en innovatie in de scholen. Voor meer informatie over Trion: www.trionopleidingsschool.nl
 
[terug]
Locatie Oude Bossche Baan

Oude Bossche Baan 20
5624 AA  Eindhoven
telefoon: 040-264 53 64
oudebosschebaan@stedelijkcollege.nl

Locatie Henegouwenlaan

Henegouwenlaan 2
5628 WK  Eindhoven
telefoon: 040-264 57 77
henegouwenlaan@stedelijkcollege.nl